Bouwupdate De Blauwe Kreken fase 3

21 april '23

Op de bouwplaats zijn de werkzaamheden in volle gang. Na het boren van de bronnen is aannemer Ouwehand gestart met het grondwerk. Hiervoor is de grond afgevoerd en een laag zand aangebracht, zodat de heimachine een draagkrachtige laag heeft om op de kunnen heien. De heiwerkzaamheden zijn vervolgens gestart.

image alt

Heien en fundering

Ook is de aannemer begonnen met het maken van de hoge beschoeiing voor een aantal tuinen. Aangezien zij na de start bouw daar niet meer goed bij kunnen komen. Na het heien worden de funderingen aangebracht in twee fasen en maken ze de installaties die onder de begane grondvloer komen.

Interesse om het proces te volgen? Er is een camera op de bouwlocatie! Hierop is de bouw van de eerste fase woningen te volgen.

  Lees meer nieuws
  Bekijk de woningen